Wij streven ernaar de installatie van uw hekwerk, kwalitatief perfect uit te voeren. Daartoe hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld, waardoor wij met de grootst mogelijke zorg de installatie kunnen uitvoeren. Tevens willen we met deze voorwaarden voor alle betrokken partijen eventuele onduidelijkheden wegnemen zowel voor, tijdens als na de plaatsing / installatie.

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het markeren van de juiste ligplaats van leidingen en kabels. De informatie over de ligplaats kunt u kosteloos verkrijgen bij de instantie KLIC, telefoonnummer 0800-0800. De ligging van kabels en leidingen op uw terrein is in de KLIC informatie echter niet altijd volledig aangegeven, zodat U die opgave kritisch dient te bekijken.

Bij de prijsstelling van offerte en opdrachtbevestiging zijn wij ervan uitgegaan dat in de grond geen puin, wortels en/of andere obstakels zitten, die een normale voortgang van onze werkzaamheden belemmeren.

Bij vertraging in de montage door obstakels (bijvoorbeeld puin en wortels in de grond), zal het daaruit voortvloeiende meerwerk met U worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuurtarief van Euro 40,– per uur inclusief BTW voor één plaatsingsmonteur.

Werkzaamheden, die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de installatie uitgevoerd dienen te worden, zijn, tenzij anders overeengekomen:

  • Het uitzetten van de terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de plaats van de eventuele poorten in het hekwerk, door middel van piketten.
  • Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en/of bomen in de lijn van de afrasteringen.
  • Het zorgdragen voor een obstakelvrije baan in de lijn van het hekwerk. De breedte van de vrije baan is afhankelijk van het te plaatsen hekwerk en de terreinomstandigheden en kan dientengevolge in overleg met Havinga Kastanjehout worden vastgesteld. Wij adviseren als standaard een breedte van ca. 1m25.
  • Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, waterleiding, drainage, riolering etc.
  • Het openbreken, voor de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).
  • Het herstellen, na de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).
  • Het opruimen en afvoeren van de vrijkomende grond, sloop en / of snoeimaterialen.
  • Het egaliseren en op hoogte brengen van een baan van ca. 2 meter breedte in de lijn van de te plaatsen afrastering.